Etisalat Corporate Scada - Otomatica

Veri Merkezi Portföy Yönetişimi, Dijitizasyon, VM Merkezi Yönetimi, Enerji İzleme, Alarm Yönetimi, Üst Entegrasyon, Akıllı IOT, Koruyucu Bakım, Düzeltici Bakım

Müşteri Hedefleri

Gelişmekte olan ülkelerde dünyanın önde gelen telekom gruplarından biri olan Etisalat Group, Orta Doğu, Asya ve Afrika’daki 16 ülkede 149 milyon aboneye yenilikçi çözümler ve hizmetler sunarak daha yüksek üretkenlik hizmeti verme hedefindedir..UPTIME TIER III Tesis ve Operasyon sertifikalı Etisalat Dubai Datacenter,  büyüme kapasitesi olan veri merkezi olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Veri Merkezi zorlu çevre standartlarında yüksek kullanılabilirlik ve iş sürekliliği sağlayan kritik öneme sahip uygulamaları barındırmak için gelişmiş, güvenli bir tesis olarak hizmet sunmaktadır. Yedekli mimarisi ile yüksek hızlı veri bağlantısına erişime sahiptir.

Büyüme ile birlikte  mevcut işletme yönetim sistemlerinin kapasite yeterliliği, ağ donanımlarının güncellenerek siber koruma dahil yönetilebilirliği, sunucu yazılımlarının güncellenmesi, topolojik hata toleraslı yönetim sistem mimari sıkıntıları ve kurumsal yönetim sistemlerine entegrasyon konularında sınırları zorlayan aşamaya gelmiştir. Onlarca farklı coğrafyadaki veri merkezlerini de kapsayacak kritik tesis dijitalizasyonu projesi için de mevcut altyapı hazır değildi.

Bu dijitalizasyon dünüşüm projesinin tüm kritik altyapı ve kurumsal yönetim sistemlerine yapacağı etki ile ortaya çıkacak riskler de düşünülmesi gereken önemli faktörler arasında idi. Mevcut kritik fiziksel altyapıyı analiz edecek, kritik tesis uygulama tecrübesi yüksek bunun yanında ağ, yazılım ve dijitalizasyon konusunda yenilikçi fikirleri barındıran iş ortağı arayışı söz konusu idi.

Otomatica Çözümü

Otomatica, veri merkezi kritik altyapı konusundaki yetkinliği ile veri merkezinde bulunan kritik altyapının çalışma prensiplerini incelemiş ve senaryolarını ortaya koymuştur. Bu çerçevede mevcut işletme yönetim sistemi altyapısını en uç sensörden en üst yazılım noktasına kadar mimari ve topolojik açıdan incelemiştir. Dijitalizasyon çalışması kapsamında bilgi alışverişinde bulunacak kurumsal sistemlere entegrasyon yöntemlerini araştırmıştır. Bu çalışma neticesinde çözüm dokümanı oluşturarak onaya sunmuştur.

Çözüm dokümanının incelenmesi ve geliştirilmesi sonucunda Etisalat Teknik Ekipleri ve Otomatica, çeşitli bilgi sistemlerine yönetilebilir değişim oluşturmak amacıyla tüm çerçevenin siber güvenlik uyumluluğu kontrol edilmiştir.. Otomatica, SCADA sistemini yenileyerek linux tabanlı bir dijitalleşme platformuna yükseltmiştir. Çeşitli saha verilerini, geliştirdiği ara katman çözümü ve RestfulAPI aracılığıyla farklı platformlara yayınlanma altyapısı sağlamıştır. Bu kapsamda enerji yönetim yazılımları, tüm ekipmanların, veri tabanlarının ve operasyon sistemlerinin  değerlendirildiği kurumsal ortama uygulanmıştır.
Etisalat Datacenter Altyapı Ekipleri, gelişmiş kapasite yönetimi, müşteri tabanlı faturalandırma sistemi, alarm olay yönetimi entegrasyonu ve arıza etki tahmin aracı ile sürdürülebilir çalışma konusunda artık daha güvenilir ve esnek ortama kavuşmuştur. Ayrıca, çeşitli sistem ve platformlardan gelen büyük veri birikimi, yakın gelecekte daha yenilikçi çözüm ve hizmetler oluşturmak için daha fazla fırsat yaratacaktır.

Sonuçlar

 • Kritik sistemlerin kontrolleri etüt edilen çalışma prensibi ve senaryolarına göre güncellenmiştir.
 • Gerekli görülen işletme sistemleri altyapısı uçatan uca yenilenmiş, test edilip işletmeye alınmıştır.
 • Etisalat standartında işletme sistemlerinin dinamik ve canlandırmalı arayüzleri ve çerçevesi oluşturulmuştur.
 • Etisalat kurumsal sistemlerine tesis yönetim sistemleri güvenilir şekilde entegre edilerek tesis dijitalizasyonu sağlanmıştır.
 • Uçtan uca güvenirliliği test edilerek işletme ekibine teslim edilmiştir.
 • Tesis ömrü hizmetleri ve profesyonel ihtiyaca göre güncelleme servisleri ile destek devam etmektedir.

Neden Otomatica?

 • Kanıtlanmış veri merkezi ve kritik tesis uzmanlığı. Kontrol edilen elektro-mekanik sistem ve cihaz bilgisi.
 • Güvenilir Sürdürülebilir Dijitalizasyon partneri
 • En etkin kontrol yöntemleri ile yenilikçi stratejileri uygulama kabiliyeti
 • Mevcut durum ve müşteri isteklerini karşılar en uygun çözüm bulma yetkinliği
 • BMS, PMS gibi sistemleri kurma ve kendi ara katman yazılımları ile büyünleşik hale getirerek sürdürülebilir operasyon ilkelerine bağlı yönetim sistemleri
 • Tesis ömrü boyunca altyapı işletmesini sürdürülebilir kılan tesis koruyucu ve düzeltici bakım hizmetleri

Referans Bilgileri

Müşteri Etisalat
Konum Abu Dhabi – United Arab Emirates
Sektör Veri Merkezi
Tesis Alanı
Beyaz Alanlar 4.200
Yaklaşık Cihaz Sayısı
Yaklaşık Nokta Sayısı
Uygulama Periyodu 2021
Uygulanan Yönetim Sistemleri Akıllı-IoT

Veri Merkezi Portföy Yönetişimi

Merkezsel Veri Merkezleri Yönetimi

Sağlanan Servisler Tesis Dijitalleştirme Servisleri

Koruyucu Bakım Servisleri

Düzeltici Bakım Servisleri

Sözleşme Tipi