Garanti BBVA Veri Merkezi - Otomatica

Veri Merkezi Sürdürülebilir Operasyon Danışmanlığı

Müşteri Hedefleri

Teknolojik yatırımlarıyla bankacılık sektöründe fark yaratan Garanti BBVA’nın İstanbul Pendik’te kurulu veri merkezi Tier IV Uptime Tesis sertifikasına sahip modern bir kritik tesistir. Bu tesisin sürdürülebilir performansının garanti altına alınması için işletme ekibinin Sürdürülebilir Operasyon Tier IV Gold hedefi bulunmaktadır.

Havaalanına, ana yollara yakın olması gibi konumsal zorluklar nedeni ile Tier IV Gold seviyesi için yüksek operasyon performansının kazanılması gerekmektedir. Bu dönüşümün sürdürülebilir kültür ile sağlanmasının yanında banka içinde geliştirilmekte olan kurumsal süreç yönetim sistemleri ile paralel ve mevcut süreç yönetimleri ile uyumlu olması da istenmektedir.

Garanti BBVA, veri merkezi yönetimi, sürdürülebilir operasyon dönüşümünün bir kültür dönüşümü olduğu konusuda kararlı olarak tüm ekibinin sürece zamanla dahil olarak şeklinde yaklaşıma sahiptir.

Otomatica Çözümü

Otomatica, altı ay boyunca sürdürülebilir operasyon kültür dönüşümü için Garanti Pendik İşletme Ekibi ile çalışmıştır. Bu çalışmada süreç ve alt süreçlerin aktiviteleri nedensel şekilde anlatılmış, pratiğe dönüşmede gerekli doküman ve bilgi varlıklarının önce modelleri daha sonra da ilk sürümleri yayınlanarak saha ekibinden alanan dönüşlerle olgunlaştırılmıştır.

Mevcut kullanılan süreçler dokümante edilmiş, sürdürülebilir operasyon ve ITSM iyi pratiklerine uygunluğu tartışılmış ve iyileştirme ekleri ile pratikte kullanıma başlanmıştır. Mevcutta kullanılan kurumsal sistemler diğer bölümlerle olan itetişimin bir parçası olduğundan uygun şekilde süreçlere dahil edilmiştir.

Zamanla tüm süreçlerin saha pratiği kazanılmaya başlandığında bu kez periyodik gözden geçirmeler, kaynak planlaması, mükemmeleştirme, etkinleştirme ve verimlilik artışları ile değişim yönetimleri yapılmıştır.

Sonuçlar

  • Tier IV Gold Sertifikası
  • Veri Merkezi Altyapı İşletme politikası, süreçler, prosedürler, kontrol ve acil eylem planları ve diğer bilgi varlıkları
  • Minimum personel gereksinimi, kaynak yönetimi, envanter yönetimi, uçtan uca operasyon yönetimi
  • Tüm ekibin kültür dönüşümünü içselleştirmesi ve sahiplenmesi

Neden Otomatica?

  • Kanıtlanmış veri merkezi ve kritik tesis uzmanlığı. Elektro-mekanik sistem ve cihaz bilgisi.
  • Sürdürülebilir İşletme Yönetimi uzmanlığı
  • İşletme politika, süreç, prosedür ve konrol listeleri konusunda uzmanlık
  • ITIL ve ITSM süreç tasarım ve yönetim uzmanlığı

Referans Bilgileri

Müşteri Garanti BBVA Veri Merkezi
Konum İstanbul
Sektör Veri Merkezi
Tesis Alanı 7.000
Beyaz Alanlar 1.800
Yaklaşık Cihaz Sayısı
Yaklaşık Nokta Sayısı
Uygulama Periyodu 10.04.2020 – 10.12.2020
Uygulanan Yönetim Sistemleri
Sağlanan Servisler Uptime Institute Sürdürülebilir Operasyon Danışmanlığı

Veri Merkezi Sistem ve Operasyon Eğitimi

Sözleşme Tipi