Turkcell Merkezi İzleme Alarm ve Kapasite Yönetimi - Otomatica

Veri Merkezi Portföy Yönetişimi, Dijitizasyon, VM Merkezi Yönetimi, Enerji İzleme, Alarm Yönetimi, Üst Entegrasyon, Akıllı IOT, Koruyucu Bakım, Düzeltici Bakım

Müşteri Hedefleri

Turkcell operasyonunu yaptığı veri merkezi binalarının kritik elektrik ve mekanik sistemlerinin bir merkezden izlenmesi, yük-kapasite ve alarm yönetimlerinin yapılması, sistem/donanım ve bina/bölge bazlı her tür bilginin geçmişe dönük eğilimlerinin grafik gösterimli raporlanın ve bir bakışta tüm binaların durum ve arıza bilgilerinin alınmasını sağlayan bir yazılım arabirimi ile tüm Türkiye’ye yayılı veri merkezlerinin yönetim ve yönetişimini amaçlamaktadır.

Yönetim kapsamında bu merkezlerin işletmesini ekonomik ve yalın hale getirerek yüksek iş sürekliliği hedefine veriye dayalı şekilde ulaşma hedefi söz konusudur. Bölge, şehir ve tesislere ayrılmış kritik ekipmanların tesis içindeki kat, oda ve konumlara kadar çevresel şartları da denetleyecek ve işletme personelinin faaliyetlerini yönlendirip izleyecek sistem hedeflenmektedir.

Yönetişim  kapsamında ise tesislerin kapasite, yük, tüketim, envanter ömrü gibi geçmişe dönük bilgiler ile startejik kararlar almak, sahalar arası veriye dayalı etkileşim ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, sorunlardan risk yönetimi ile kaçınılması gibi portföy yönetimi amaçlanmaktadır.

Her tesiste çok farklı işletme yönetim altyapısı, değişik marka ve modelde ekipmanlar, değişik sistem topolojileri ve karışık beyaz alan organizasyonu bulunmaktadır. Bu hedeflenen merkezi sistemin kurumsal birçok sistem ile veri alışverişi bütünsel siber güvenlik önlemlerini zayıflatmadan yapması esastır.

Otomatica Çözümü

Otomatica, bu proje için farklı boyutlarda proje çalışmaları yaparak çözümü olgunlaştırmıştır. Ana başlıklar halinde veri toplama, merkezileştirme, abone dağıtımı, yazılım ve siber güvenlik uyumu ve kurumsal sistemlere entegrasyon şeklinde sıralanan bu çalışmalar alt projeler olarak yürütülmüştür.

Sahalarda farklı markada veri toplayan platformlar, eksik veri noktalarının tespiti ve giderilmesi, her merkezdeki veri toplama ağı, gerekli pano ve sensörler, farklı marka ve model ekipman ile haberleşme protokolleri gibi faaliyetler yoğun saha keşifleri ile başlamış ve tüm Türkiye’de farklı lokasyonlarda uygulama, test ve devreye alma şeklinde gelişmiştir.

Smart-IoT ve yazılım ekipleri, saha modellerinin çıkarılması, dinamik görsellerin oluşumu, saha ile platform girdilerinin uyumlaştırılması, bölgelerin abone organizasyonu, yönetsel analitik ekranları ve raporlamalar ile eş zamanlı çalışmıştır.

Yazılım ekibi merkezi olarak veri toplama ve bilgi üretmek için gerekli kaynak yönetimi, siber güvenlik uyumluluğu, kurumsal sistemlere entegrasyon ve testleri ile ayrı bir kulvarda çalışmalarını sürdürmüştür.

Otomatica Proje Yönetim Ofisinin bu hummalı çalışmaları eş zamanlı olarak yönetmesi ve Turkcell Proje Ekibinin sinerji ve desteği ile çözüm tüm Türkiye sahasında ve tüm kurumsal sistemlere yayın yapacak şekilde uygulamaya  geçmiştir.

Sonuçlar

 • Müşterimiz tüm Türkiye sahasına dağılmış veri ve network veri merkezlerini tek bir platform üzerinden yönetir duruma gelmiştir.
 • Platform bölgesel ekiplerin yönelendirilmesi ve yönetim ekibinin eş zamanlı bilgilendirilmesini gerçekleştirerek altyapı iş sürekliliği ve verimliliğini uçtan uca yönetimini sağlamaktadır.
 • Altyapı sistemleri ve saha işletme aktiviteleri geçmiş verilere dayalı bilgi seti sayesinde ekipman bazından merkez bütününe, işletme performansından bütünsel altyapı iş sürekliliğine kadar analizler yapılarak gelecekteki politika, strateji ve yöntemler kararlaştırılacaktır.
 • Sistem kurum siber güvenlik standartlarına uyumlu şekilde kurumsal yönetim sistemleri ile entegre çalışarak kritik altyapı dijitalizasyonu başarılmıştır.

Neden Otomatica?

 • Veri merkezi sürdürülebilir operasyon ve işletme yönetim sistemleri uzmanlığı
 • Kanıtlanmış veri merkezi ve kritik tesis dijitalizasyon uzmanlığı.
 • Farklı protokol, marka ve model yönetim platformundan veri transferi uzmanlığı
 • Yenilikçi fikirleri değer yaratan çözümlere dönüştürme konusundaki motivasyonu ve yaratıcılığı
 • Veri merkezleri ve portföy yönetiminde işletme kolaylığı sağlayan görsel kullanıcı ara yüzleri
 • Smart-IoT platformu ile marka bağımsız veriyi “değer” yaratan bilgiye dönüştürme yetkinliği
 • Farklı uzmanlık alanlarına sahip ekiplere ve iş ortaklarına sahip olarak eser yaratma kabiliyeti
 • Geniş alanda proje portföyü yönetme performansı

Referans Bilgileri

Müşteri Turkcell
Konum Tüm Türkiye NDC Veri Merkezleri
Sektör Veri Merkezi
Tesis Alanı
Beyaz Alanlar 40.000+ M² & 35 Lokasyon
Yaklaşık Cihaz Sayısı
Yaklaşık Nokta Sayısı
Uygulama Periyodu 2019-2022
Uygulanan Yönetim Sistemleri Akıllı-IoT

Siber Güvenlik

Merkezsel Veri Merkezleri Yönetimi

Sağlanan Servisler Veri Merkezi

Bütünleştirilmiş Altyapı Yönetim Sistemi

VM İzleme Sistemleri

VM Alarm Yönetim Sistemi

VM PUE Yönetim Sistemleri

VM Yük ve Kapasite Yönetimi

VM Ortam Yönetim Sistemleri

Sözleşme Tipi Son Kullanıcı