Bil Bakalım, Neyi Kapalı Bıraktım?

29 Aralık 2021by Otomatica

Veri Merkezi Tesislerinde; kritik elektro-mekanik altyapı sistemlerinin yüksek iş sürekliliğine sahip olacak şekilde işletilmesi zorunluluktur. Tatil bayram gözetmeden 7 gün x 24 saat kesintisiz işletme temel hedeftir.

Yanlış anlamaları önlemek için şunu önden belirtmekte fayda vardır. Kesintisizlik, Bilgi Teknoloji (IT) cihazları için hedeflenen bir kriterdir. Elektro-mekanik sistemler için geçerli değildir. Aksine; BT cihazlarının yüksek iş sürekliliğinde hizmet vermesi için, onlara kesintisiz güç ve soğutma sağlayan elektro-mekanik sistemlerin planlı şekilde kapatılması, bakım yapılıp tekrar devreye alınması zorunludur.

Bu zorunluluk, elektro-mekanik sistem performansları ve güvenirliklerinin ilk günkü seviyede tutulmasını garanti altına almak için yapılır. Önleyici Bakım (Preventive Maintenance) süreci, kritik altyapı işletmesinde maliyetli ve buna karşın sürdürülebilirlik için önemli bir faaliyet döngüsünü içermektedir.

Planlı bakım takviminde herhangi bir gecikmeye yol açmayacak şekilde, cihazların belirli sıra ile sistemden izole edilmesi, eksiksiz bakım adımlarının yerine getirilmesi ve tekrar devreye sokulması oldukça iddialı bir süreçtir. Veri merkezi sahibi Kurumlar, bu süreç için yüksek bir bütçe ayırırlar. İşletme bütçesinin büyük kısmını; personel giderleri ve bakım sözleşmeleri kapsar.

Bu periyodik koruyucu bakım süreci yüksek kalitede gerçekleşmez ise “yüksek iş sürekliliği ve verimli işletme” hedefine ulaşılamaz. Bu süreçte işletme ekibinin performansı oldukça iddialıdır. Bir yandan sistemleri kritik yükler etkilenmeden devreden alınıp tekrar işletmeye verilirken diğer taraftan servis sağlayıcıların tam kapsamlı ve kaliteli bakım yaptıklarından emin olmaları gerekmektedir. Ekip performansı sağlanmaz ve işletme personellerinden kaynaklanan hatalar söz konusu ise  “bakımlar sıkıntıların nedeni” inancı hakim olur. “Yapmasak daha iyi olur” algısını yerleşir.

Onlarca sistemi oluşturan cihazların toplam sayısı, 500 – 1000 adedi bulur. Bu cihazlar, yılda birden fazla sıklıkta bakım gerektirir. Yılın 365 gününe sığacak ve yedekliği bozmadan uygulanacak bakım planlaması, her cihazın bakım zamanı geldiğinde izole edilip bakım sonrası tekrar devreye alınması; uygun planlama, eğitimli personel ve maliyetli sözleşmeler gerektirmektedir.

Bakım ve Güvenirlik uzmanlık disiplininde bakımı ertelenen ya da hiç yapılmayan sistemlerden gelecek hataların zaman geçtikçe telafi edilemeyecek boyuta geleceği prensibi kabul edilir. Bu günlük araba kullanımı olan herkes için anlaşılabilir bir durumdur. Yeni bir araba zamanında ve yetkin serviste bakımı yapıldığı sürece yolda bırakmaz. Yeni arabanın bakımları yapılmadığında ya da çok uzun süreli sadece yağ değişimi ile geçiştirildiğinde ne kadar büyük problemlere yol açacağı ortak tecrübelere dayalı olarak herkesçe bilinir.

Binlerce bakım aktivitesinin yapıldığı bir işletmede aşağıdaki örnek birçok işletmeciye tanıdık gelecektir:

Örneğin kritik soğutma grubu pompalarının bakımları yapılıyor. Ana pompanın bakımı yapıldıktan sonra pompanın başarı ile çalıştığı manüel konumda kontrol ediliyor. Bakım formu doldurulup bakım faaliyeti sonlandırılıyor. Daha sonraki günlerde; diğer soğutma grubu bakıma alınıyor ve sistemdeki cihazlar ana pompa da dahil olacak şekilde izole edilmek üzere uygun sıra ile kapatılıyor. Bu sırada, tesadüfen beyaz alana giren görevli, salondaki sıcaklığın aşırı yükseldiğini ve BT ekipmanlarından uyarı geldiğini saptıyor. “Yedek” soğutma sisteminin gerekli kapasiteyi karşılaması beklenirken  aktif sistemde bir şeyin kapalı kaldığı fark ediliyor. “Neyi kapalı bıraktım” diye koşuşturan teknik görevlinin stresini ve müşterilere hesap vermesi gereken yöneticinin durumunu düşünebilir misiniz?