Güvenilir
Süreçler

Genç çalışanlardan oluşan Otomatica Ekibi; müşteri hedef ve problemlerini anlama, yenilikçi çözüm arayışı ile değer mühendisliği sunma, detaylı tasarlama ve planlama, test ve işletmeye alarak uygulama ve uygulamanın sağladığı değerin sürdürülebilirliğini sağlamak için servis sorumluluğu taşıma disiplin ve yöntemini çalışma kültürü olarak benimsemiştir. Bu kültürün müşterilerimizde yarattığı memnuniyet, güven ve takdir ekibimizin beslendiği motivasyon kaynağıdır.

Başlıca üç farklı fonsiyonel ekip bulunmaktadır. Proje, Servis ve Smart-IoT ekipleri proje ağırlığına göre ve çalışanların ilgi ve odaklanmalarına göre sayıları değişmektedir. Her üç bölümde de rol alabilen eş zamanlı performans gösteren tecrübeli ekip çalışanları, yeni katılanlara yol göstermektedir. Böylece ekip olarak çevik, her sene bir öncekine göre mükemmelleşen ve monotonluktan uzak bir çalışma atmosferi oluşmaktadır.

Proje Ofisi her üç fonksiyonel ekibin dengeli oluşumunu ve her projede müşteri ilişkisini ve ofis ile eşgüdüm sağlayacak proje yürütücülerinin koordinasyonun yapmaktadır. Dış Kaynak, AR-GE ve Platform Mühendislik kaynakları da dahil olmak üzere tüm kaynaklar Proje Ofisi tarafından yönetilir.

Çözüm, Projelendirme, Tekliflendirme ve Planlama aşamaları, çekirdek yönetim ekibi tarafından sağlanmaktadır. Çözüm oluşturmada gerekiyorsa uzman iş ortakları da yer almaktadır.  Satış ekibinden gelen fırsatlar, müşterilerin ihtiyaç çağrıları olarak algılanır ve ihtiyaç analizi yapılır.

“Müşteri, ihtiyacının karşılanması isteğinde daima haklıdır. Ama ihtiyacının ne olduğu konusunda haklı olmayabilir.” Bu neden ile müşteri ihtiyacı tamamen anlaşılıp en güvenilir, yenilikçi ve bütçeye uygun çözüm önerileri çözüm ekibinde çözüm dokümanı olarak ortaya konur. Çözüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak alternatifler ve bütçesel öngörüleri kapsamaktadır. Platform Mühendislik platformu güncel teknolojinin istekleri karşılar olup olmadığını gerekirse Ar-Ge faaliyeti ile test etmekle görevlidir.

Müşteri çözüm yeterliliğini bütçesi ile dengelediği durumda Otomatica tarafından sağlanacak çözümün kalitesinin garanti altına alınması için tekliflendirme öncesi tasarım, tekliflendirme sonrası da planlama çalışması yapılır. Proje ve ayrıntılı dokümantasyon Proje, Smart-IoT ekiplerine devredilir.

Proje Yürütücüsü müşteri memnuniyetini proje uygulaması sırasında sağlarken proje teslim edildikten sonra Servis yürütücüsü bu memnuniyeti en üst seviyede tutmayı görev edinir.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.