Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız

Otomatica, sürdürülebilir ve yönetilebilir tesislerin dijitalleştirilmesi için en son teknoloji ile çözüm sunmaya odaklanır ve işletme yönetimi konusunda iş sürekliliği, verimlilik ve etkinliği artırmak için müşterilerine profesyonel danışmanlık sağlar. Otomatica’nın deneyimli ekibi, sürdürülebilir operasyon süreç yönetimi, merkezi ve portföy altyapı yönetim platform ve yazılımları, bütünleşik kritik tesis altyapı yönetim sistemleri, yaşam döngüsü bakım ve destek hizmetleri, profesyonel danışmanlıklar ve sağlayıcı bağımsız veri entegrasyon platformu ile kurumsal şirketlerin uçtan uca dijitalleşme iş ortağıdır.

Günümüzde tesisler farklı amaçlar için kullanılmaktadır.  Üretim,  iş, turizm ve alışveriş merkezleri, enerji üretim tesisleri, sağlık veya eğitim kurumları, ulaşım kompleksleri veya veri merkezleri farklı ihtiyaçlara hizmet vermektedir ve farklı süreçlerle yönetilmektedir. Bu tesislerin çoğu hizmetlerini hem modern yaşama hem de ekonomik koşullara uyum sağlamak üzere 7 x 24 yaygınlaştırmış ve içinde bulunduğumuz bilgi çağına ayak uydurarak yoğun bir şekilde bilgi teknolojilerini kullanır hale gelmiştir.

Akıllı Tesislerde insan etkileşimi minimuma çekilerek, üretim faaliyetlerinde iş sürekliliği, üretkenlik, hizmet faaliyetlerinde ise konfor kullanımı, güvenlik, sağlık gibi değerler kişiselleşmiş şekilde sağlanmaktadır. Tesisin barındırdığı üretim ve hizmet faaliyetleri en üst düzeyde sağlanırken, tesis verimliği ve düşük karbon ayak izi kriteri de yüksek önem arz etmektedir.

Üretim tesislerinde insan etkileşimini en aza indirgeyen yapılanma, tesislerin bilgi teknolojileri kullanarak dijitalleşmesi ile gerçekleşmektedir. Bu tesislerde enerji, su, iklimlendirilmiş ve taze hava, basınçlandırılmış veya emiş yapan hava, internet, güvenlik ve koruma sistemleri kesintisiz ve ihtiyaca göre hizmet vermesi önemli hale gelmektedir. Bu kaynaklarda oluşacak kesinti, tesis içinde bulunan üretim ve hizmet değer zincirinin iş sürekliliğini tehdit ederek prestij kaybı dahil yüksek üretim ve hizmet zararlarına yol açabilmektedir.

Endüstri 4.0 çerçeve yapısında Otomatica, müşterilerinin değer zincirinin barındığı Akıllı Tesis ve Altyapısının dijitalleşmesinde odaklanmaktadır. Bütünleşik altyapıyı oluşturan elektro-mekanik, zayıf akım ve otomasyon sistemlerini analiz edebilen, otonom haline getiren, sistem, ekipman, cihaz bilgisine sahip kadromuz gün geçtikçe yeni teknolojilere hâkim olmakta ve kendi yenilikçi ara yazılımlarını geliştirmektedir. Otomatica’nın Endüstri 4.0 yapısındaki değer zinciri yatay eksenindeki odaklandığı ve uzmanlığını geliştirdiği alan Akıllı Tesis, Kritik Altyapı ve Sürdürülebilir Operasyon konularıdır.

Otomatica Akıllı Tesis kritik altyapı sistem, ekipman ve cihazlarından veri toplama ve internet katmanına kadar Tier IV yedekliliği seviyesinde dağıtma ve siber güvenlik kriterlerini sağlama yetkinliğine sahiptir. Marka bağımsız her türlü protokole sahip nesne, platform, PLC, veri tabanı ile iletişim kurularak müşterilerinin büyük veri oluşturmasını sağlar. Otomatica’nın Endüstri 4.0 yapısındaki Nesnelerin İnternetine  (IoT) karşı düşen derinlik eksenindeki yetkinliği, özellikle modern Veri Merkezi uygulamalarındaki tartışmasız başarıları ile sabittir.

Dikey eksen Endüstri 4.0 yapısındaki Dijitalleşme yetkinliğidir. Toplanan verilerin işletme için değer sağlayan bilgiye dönüşümünü simgelemektedir:

Varlık Katmanı: Kritik fiziksel altyapıyı oluşturan nesneler (ekipman, cihaz, sensör vb.) ve işleten personelden oluşmaktadır. Otomatica, altyapı elektro-mekanik, otomasyon ve zayıf akım sistem, ekipman ve cihazlarının tasarımı, otomasyonu, yapılandırılması konusunda yetkindir. Sürdürülebilir Operasyon ve ITSM ilkelerinde işletme konusunda danışmanlık vermektedir.
Entegrasyon Katmanı: Otomatica, tüm haberleşen sistemlerden farklı protokoller kullanarak veri alabilir yetkinliktedir. Gerekirse kendi ara katman yazılımları ile verilere ulaşılmasını sağlar.
İletişim Katmanı: Otomatica, siber güvenlik standartlarına uyumlu şekilde en uç sensörden kurumsal veri tabanı, bilgi işleme sistemine kadar veri ulaşım hızı gerekliliğine göre iletişim altyapısını oluşturur. Uygulama kritiklik seviyesine göre topolojik ve teknolojik altyapıyı tasarlar.
Enformasyon Katmanı: Otomatica, tüm veri toplayıcı platform ve kaynaklardan aldığı verileri, cihaz, sistem bazında birleştirerek gerektiğinde dijital ikiz görüntülü, yalın ve işletme süreçlerine uyumlu bilgi haline getirir. Büyük veri toplanmasını organize eder.
Fonksiyonel Katman: Otomatica, Kritik Fiziksel Altyapıyı oluşturan cihaz, ekipman ve sistemlerin otonom halinde bütünleşik olarak beklenen şekilde çalışmasını sağlar yetkiliğe sahiptir. İşletme için gerekli iş sürekliliği, performans ve güvenirlik sağlanması garanti altına alınır.
İşletme Katmanı: Kapasite – Yük Yönetimi, Enerji Kullanım Etkinliği, İş Sürekliliği Yönetimi, Maliyet / Değer Analizi, Dağılmış Altyapı Merkezi Yönetimi, Portföy Yönetişimi, Sürdürülebilir Operasyon gibi İşletmeye doğrudan değer sağlayan özel süreç ve yönetim sistemleri Otomatica tarafından sağlanmaktadır.
https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.