Hakkımızda

Hakkımızda

Otomatica; veri merkezleri başta olmak üzere kritik tesis fiziksel altyapılarını dijitalleştirerek, tesis ömrü boyunca yüksek iş sürekliliği, performans ve verimliği garanti altına alacak sürdürülebilir işletmeye odaklanmıştır. Otomatica deneyimli ekibi; en yüksek teknolojileri kullanarak, kritik tesis sürdürülebilir altyapı işletmesi için tüm tesis yaşam döngüsüne hitap eden profesyonel danışmanlık ve sürdürülebilirlik servis hizmetleri, uçtan uca bütünleştirilmiş otomasyon ve yönetim sistemleri, sürdürülebilir işletme kültürünün oluşmasını sağlayan yazılımları, kritik tesislerin portföy yönetimini sağlayan sağlayıcı bağımsız platform ve programları ile hizmet vermektedir.

Kritik Tesis Sürdürülebilir Operasyonu, kişilerden bağımsız, kendini sürekli geliştiren ve proaktif faaliyetlerle risk yönetimine dayalı işletme modelidir. Bu model, tesis ömrü boyunca değişen ekip üyeleri, dahili ve harici şartlar, eskiyen envanter, farklılaşan dış kaynak gibi değişkenlerden bağımsız her yıl artan iş sürekliliği, verimlilik ve performans talebine karşılık veren işletme kültürünü oluşturmaya dayanır.

Otomatica; çözüm sunduğu Veri Merkezi ve Kritik Tesis müşterilerinin, yatırımlarından 25 – 40 yıllık bir işletme periyodu boyunca yüksek iş sürekliliği ve en optimum verim ile yararlanma hedefinde olduğunun bilincindedir. Otomatica, kritik tesis oluşturma ihtiyacından başlayarak, tasarım, uygulama, test ve işletmeye alma ve işletme aşamalarında tüm teknoloji ve mühendislik hizmetlerini bu hedefe uygun sağlayarak, müşterilerinin tesis ömrü boyunca iş ortağı olmayı amaçlar.

Otomatica; Türkiye başta olmak üzere Arap Emirlikleri, Azerbaycan, KKTC bölgesinde yer aldığı veri merkezi projelerinde uzman oldukları sektörlerinde kendini ispatlamış fakat veri merkezi konusuna yeni başlayan onlarca yüklenici, alt yüklenici, proje yönetim ofisleri ile çalışma durumunda bulunmuştur. Farklı kriterlere ve nosyona sahip veri merkezi sektöründe bu aktörlere Otomatica Profesyonel Danışmanları katma değer sağlayarak bu sektörde de sağlıklı ve karlı şekilde tutunmalarına yardımcı olmuş, merak gösteren çalışanlarını bilgilendirmiş ve sürekli sektörün Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Otomatica, özellikle elektro-mekanik sistem ve tesisatlarının fiziksel altyapıları, topolojik yapılandırma alternatifleri, ekipman ve sistem çalışma prensipleri, olası senaryoları, enerji yönetim ve verimlilik metotları, veri merkezi bütünsel standartları, sürdürülebilir operasyon kültür oluşumu konularında derin bilgi ve uygulama tecrübesine sahiptir. Bunun yanında proje yönetimi, ekip halinde bir sonrakini daha iyileştirme kültürü ve müşteri memnuniyeti açısından kendini ispatlamıştır.

Otomatica, sürdürülebilir ve yönetilebilir tesislerin dijitalleştirilmesi için en son teknoloji ile çözüm sunmaya odaklanır.
Müşteri ihtiyacı tamamen anlaşılıp en güvenilir, yenilikçi ve bütçeye uygun çözüm önerileri çözüm ekibinde çözüm dokümanı olarak ortaya konur.
Müşteri hedef ve problemlerini anlama, yenilikçi çözüm arayışı ile değer mühendisliği sunmaya odaklanır.
Otomatica, uçtan uca sunduğu çözümler ile tesisin sürdürülebilir işletmesinde en büyük değeri sağlayan Dijitalizasyon uzmanı ve partnerinizdir.
Otomatica, uçtan uca tüm çözüm ve profesyonel servisleri sunmak için tek kaynak modelini sunan benzersiz yapıdadır.