Lider
Teknoloji

Otomatica, Kritik Tesis Dijitalleştirmesi ve Dijiyalizasyonu konusunda tesis altyapısının içinde barındırdığı üretim ve hizmet zincirinin yüksek iş sürekliliği, üretkenlik ve güvenlikle sürdürülebilirliğini hedeflerken bu altyapının işletmesini sağlayacak en az yetkin personelden kurum yönetimine raporlayacak üst düzey işletme yöneticisine kadar ihtiyaçları analiz edip çözüm alternatiflerini belirleme tecrübesine sahiptir.

Çözümün oluşturulmasında kullanılabilecek tüm teknolojileri takip etmek, profesyonel olarak öğrenmek ve uygulama pratiğine sahip olmak Otomatica uzman ekibinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun taşınması ve yetkinliğin oluşturulması Ar-Ge ve Platform Mühendisliği bölümündedir.

İş Ortaklığı yapılan uzmanların da seçimi bu kritere göre yapılmaktadır.   Müşterilere lider teknolojileri kullanarak çözüm sunma konusundaki bu sorumluluk, Otomatica uzman personelinin teknoloji sağlayıcıları yakından izlemek, güncelleme eğitimlerine katılmak ve gerekiyorsa laboratuvar ortamında pratik kazanmak şeklinde sürdürülmektedir.

Her teknolojik platform ve yazılım en az bir uzmanın teknoloji rehberliği ile takip edilmekte ve diğer çalışanların desteği verilmektedir. Teknoloji rehberi, çözüm oluşumundan müşteri saha ve platformuna uygulanmasına ve gerekiyorsa servis süreci boyunca katkı vermekte ve edinilen tecrübeleri toplayarak bir sonraki çözüm uygulamasına birikimi taşımaktadır.

Teknoloji sağlayıcıları ile etkileşimli ilişki yönetimi de çözümü sahaya doğru ve sürdürülebilir şekilde uygulanması açısında önemlidir. Ar-Ge ve Platform mühendislerimiz bu süreci de yönetecek şekilde sağlayıcı ilişkisini de en üst düzeyde yürütmektedir.

Gerek yazılım gerek donanım gerekse dahili üretilen ara katman yazılımları, her yeni proje ve uygulamasında daima bir üst teknoloji tercih edilir, bir önce uygulanan teknolojinin tekrarlanması yapılmaz.

Teknoloji her geçen gün kullanıcılarına daha güncel ve daha fazla değer sunmak üzere yenilenmektedir. Otomatica müşterilerinin tesis altyapı dijitalizasyon partneri olarak, dijitalleşme ve dijitalizasyonun kurum için varlığını sürdürmek ve rekabet avantajı sağlamak üzere vaz geçilmez olduğunun ve her geçen yıl farklılaşan istek ve ihtiyaçlarla yenilenmesi ve güncellenmesi gerektiği bilincindedir. Bu bilinç ile bugünün lider teknolojilerinin yarın değerlerini yitireceği fakat artan müşteri istek ve ihtiyacının ise her zaman karşılanması gerekliliği misyonunu yüklenmiştir.

Ar-Ge ve Platform Mühendisliği bölümü hem çözüm ekibini, hem Smart IoT ve Proje ekiplerini hem de Servis ekiplerini desteklemek ve sahadan gelen verileri bir kütüphanede biriktirerek Otomatica Bilgi Varlıklarını oluşturmaktadır.