Akıllı
Altyapı


Akıllı altyapılar dijital teknolojinin, geleceğin şehirlerinin, dönüşen insan ihtiyaçlarının ve yeniliklerin kesişim noktasında bulunur. Günümüzün değişen beklentileri, yaşam alanları ve üretim tesisleri için de birçok çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetsel fayda sunar.

Sensörler tarafından toplanan verilere dayalı olarak izleyebilen, ölçebilen, analiz edebilen, iletişim kurabilen ve hareket edebilen bir sistem olan akıllı altyapılar; tesislerin ve insanların verimlilik, sürdürülebilirlik, üretkenlik ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verir.

Yakın gelecekte insanın yaşadığı hemen her ortamda akıllı altyapılara ihtiyaç olacak ve hayatın her alanında kaliteli, kişisel yaratılacağa imkân sağlayan yaşam standartları benimsenecek. Akıllı altyapılar ister işte ister evde isterse de tatilde olsun her ortamda, hayatın akışını optimize etmeye ve yönetmeye yardımcı olacak sürdürülebilir ortamlar oluşturabilecek. Böylece IT, haberleşme, ulaşım, sağlık gibi servis altyapıları, gittikçe artan yüksek iş sürekliliği ihtiyaçları doğrultusunda kritik fiziksel altyapılara dönüşecek.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2022/01/Akilli-Altyapi_edit.png

İş sürekliliğinin ve kesintisizliğin bu kadar önemli olduğu bu yüzyılda veri merkezi, üretim tesisleri, ulaştırma merkezleri, sağlık merkezleri gibi kritik tesisler; gerekli üretim ve hizmet sağlayan ekipman ve alanlarının yanı sıra operasyonel zincirin devamlılığını ve güvenliğini sağlayacak akıllı altyapılara da ihtiyaç duyar.

Kritik tesisler, kesintisizliğin önemli olduğu üretim ve hizmet değer zincirlerine ev sahipliği yapan fiziksel bina ve destekleyici kritik elektro-mekanik altyapıdan oluşur. Veri merkezi, üretim tesisleri, ulaştırma merkezleri, sağlık merkezleri gibi tesisler gerekli üretim ve hizmet sağlayan ekipman ve alanların yanında bu hizmet ve üretim zincirini güvenlikli koruyacak binaya ve en yüksek üretkenlik ile ürün ve hizmet üretmesini sağlayacak kritik altyapıya sahiptir.

Yapılan bir araştırmaya göre 2016 ve 2030 yılları arasında küresel gelişmeyi sağlamak için yaklaşık 50 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı gerekecektir. Bu altyapının günümüz teknolojisiyle geliştirilen akıllı altyapılarla yapılması ve insani hataları en aza indirecek karar destek sistemleriyle, donatılmış akıllı yönetim, izleme, otonom sistemlerle işletilmesi, bugünün ve geleceğin insanına maksimum fayda sağlayacaktır.

Otomatica kritik tesislerde akıllı altyapılar oluşturulması konusunda özel olarak uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla kritik tesislerin küreselleşme yolculuğuna eşlik eder. Kritik tesis akıllı altyapılarının planlanması, oluşturulması, dijitalleştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi konusunda uçtan uca çözüm sunarak; yeni standartlar, yaklaşımlar ve teknolojik çözümler getirir. Verimlilik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik sağlayan yönetim sistemleri ve süreç yazılımlarıyla tesis ömrü boyunca danışmanlık verir.

Kritik tesisler içerisinde 7/24 kesintisizlik ihtiyacıyla yüksek önem arz eden veri merkezleri için uçtan uca sistemler kurarak dijitalleştirir ve operasyonel güvenlik sağlayarak akıllı altyapı çözümü sunar. Böylece tesisin iş sürekliliği, performans ve güvenlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
Otomatica, günümüzde sayısı her geçen gün artan akıllı tesisler için dijitalleşme çözümleri sunar. Üretim ve hizmet değer zincirinin devamlılığını sağlayarak, tesis altyapısının üretken, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesinde etkili olur.
https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.