Akıllı
IOT

Teknolojinin hızla geliştiği, internet kullanımının yaygınlaştığı ve günlük yaşamın getirdiği ihtiyaçlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) olarak bilinen veri toplama sistemine ilgiyi arttırdı. Eşya ya da nesnelerin internet bağlantısı üzerinden birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan IoT, bağlantı halinde olmayan cihazları bağlantılı hale getirerek veri elde etmemizi sağlar. IoT teknolojisinde ana amaç, sadece veri toplamak değil o zinciri oluşturan süreç ve aşamaların performansını etkileyen iç ve dış paydaşların da kendi kapsamlarında veri alma kabiliyetini sağlamaktır.

Günlük yaşamda sağladığı kolaylıkların yanı sıra kurum ve kuruluşlara da büyük avantajlar sunan IoT sayesinde genel iş süreçleri izlenebilir, ekiplerin ve kullanılan cihazların verimliliği artırılarak farklı iş modelleri geliştirilebilir. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesini ve geleceğe yönelik yapılan stratejik çalışmalarda veri elde edilmesini sağlayan IoT zaman ve bütçe tasarrufu da sağlar. Örneğin; Farklı üreticilerden satın alınmış bir veri merkezi soğutma sisteminin ekipman ve cihazlarından elde edilen veriler ilgili üreticilere ve sağlayıcılara bir abone yönetim sistemi ile dağıtma olanağı sağlanır. Burada amaç cihazlardan alınan büyük veriyle ürünün veya sistemin iyileştirilmesi, gerektiği zaman bakımlarının yapılması ve olası risklerin önlenebilmesidir. Tipik IoT sistemleri, internete veri sağlayan sensör ve cihaz verilerinin farklı bağlantı mecralarını kullanarak, web tarayıcısında kısıtlı bilgiler halinde gösterimini sağlar.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2022/01/Data_Analytics_Decision_edit-e1643383968382.png

Otomatica, kritik tesisleri dijitalleştirme yetkinliği ile müşterilerine sunduğu sistemlerden topladığı verileri farklı paydaşların işletme katmanına bilgi sağlama misyonunu “Akıllı-IoT” olarak tanımlamaktadır.

Akıllı IoT ile dağınık veri merkezleri ve edge veri merkezlerinin verileri toplanır ve her bir merkez kendi nezdinde sağladığı sapma, alarm, kapasite ve yük yönetimi, ortam iklimlendirme yönetimi gibi operasyonel yönetimleri veri olarak ilgili merkez işletme personeline sağlar. Ayrıca bir diğer taraftan da toplanan bu büyük veri sayesinde tüm merkezlerin portföy yönetimi yapılır. Tüm veri merkezlerinde; karşılaştırmalı kapasite, enerji kalite, tüketim kırınımları, alarmların dağılımı, kapasite yönetimi, alarm yaşam sürelerinin karşılaştırılması, farklı teknoloji ve markalardaki ekipmanların arızalanma oranları gibi özel bilgiler edilir.

Bu bilgiler kurumun uçtan uca tüm bölgelerdeki veri merkez portföyünün etkin ve verimli yönetimini sağlar. Ayrıca kurumun yatırım, teknoloji ve ürün seçimi, işletme maliyetlerinin iş sürekliğine risk oluşturmadan kısıtlanması gibi önemli politika ve kararlarına destek olur.

Otomatica veri merkezi dışındaki dağınık akıllı tesislere de Akıllı IoT hizmeti verir ve işletmelerin stratejik kararlarına yön vererek, mevcut kurumsal sistemlerine de entegre olarak daha geniş olanaklar sunar.

Kritik Tesisinizin Sürüdürülebilir Operasyonu için ITSM süreç yönetimi ve Uptime Institute standartına dayalı işletme kültürünü oluşturunuz.
Veri Merkezi portföyünüz varsa saha bütünleşik bilgilerine dayalı oluşturulan strateji, vizyon ve politikalarla üretkenliğinizi arttırmak elinizdedir.
Bölgeye yayılı birden çok veri merkezi tesislerinin altyapı yönetimini merkezi yönetim ile daha küçük ekiple daha az riskli yönetmek mümkündür.
İnsansız işletilecek Sınır (Edge) Veri Merkezlerinin düşük maliyet ile yüksek iş sürekliliğini garanti altına almak akıllı merkezi yönetimi gerektirir.
Hizmet zinciriniz müşterilerinize şubeleriniz üzerinden erişiyorsa şube altyapınızın müşteri memnuniyetini garanti altına alırken verimli işletilmesi önemlidir.
Barındırma servisi verdiğiniz alanların altyapı işletme performansını müşterilerinize görünür kılmanız rekabet ortamında sizi her zaman tercih edilir kılacaktır.
https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.