Sınır Bilişim Altyapı Yönetimi

Sınır Bilişim Altyapı
Yönetimi

İçinde olduğumuz “Bilgi Çağı” mobil bilgi erişiminin yüksek hızlı, geniş bantlı ve güvenilir iletişim platformlarına ihtiyacını ortaya koymuş ve “5G”, “Starlink” gibi altyapıların kullanılması için çalışmalar son hızı ile ilerlemektedir. Yer yer bu platformları kullanan uygulama ve inovasyon çalışmaları günlük hayatı etkiler hale gelmektedir.

Otonom araçlar, sanal gerçeklik kullanımı, büyük veri ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok teknoloji. veri merkezi performansının kullanıcıya yakın alanlarda konumlandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Veri merkezleri merkezi, bölgesel ve kenar konumlu olarak dağınık yapıda konumlanması hızla yaygınlaşmaktadır.

Kenar (Egde) veri merkezleri, nesne ve kullanıcıların en kalabalıklaştığı yerlere yakın, yerleşim alanlarındaki kapalı alanlarda ya da konteyner gibi kısıtlı alanlarda kurulmuş, mobil ekipler ile işletilen, ülke içinde on binlerce sayılara ulaşacak yapıda olacaktır.

Kenar VM içinde barındırılan bilgi teknoloji cihazlarının yüksek performans, yüksek iş sürekliliği ve yüksek güvenlik ile barındırılması kritik fiziksel altyapının otomasyonu, izlenmesi ve mobil işletilmesi ile mümkündür.

Otomatica, farklı tür ve marka izleme ve yönetim sistemlerinin üzerinde çalışan sağlayıcı bağımsız Smart-IoT platformu ile ‘Çoklu Sınır Bilişim VM’lerinin  merkezsel yönetimini mümkün kılan çözüme sahiptir. Merkezi, bölgesel ve kenar veri merkezlerinin merkezsel yönetimi tüm bu tesislerdeki bileşenlerin tek noktadan eş zamanlı izlenmesi ve eşgüdümlü işletmesini hedefler.

Buna paralel olarak bilişim alanında sağlanan bu hizmet değer zincirinin üretkenliğini sürdürmek ve arttırmak için kullanılan altyapılar, sistemler, cihazlar, işletme ekip performansları gibi bilgilerin değerlendirilerek portföy analizinin yapılması portföy yönetişimine olanak sağlar. Kurum, cihaz seçiminden eşgüdümlü çalışma politikalarının oluşumuna kadar kararlarını isabetli oluşturma olanağına kavuşarak, tesis dijitalizasyonunun iş sürekliliği ve üretkenliğe katkısını arttırır.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.