Veri Merkezi Portföy Yönetişimi

Veri Merkezi
Portföy Yönetişimi

Veri merkezi hizmetleri sunan şirketler veya farklı coğrafyalarda veri merkezleri yatırımları olan kurumlar birden fazla veri merkezine sahip olmanın maliyetini; coğrafi yedekli operasyon, yaygın ve çevik hizmet alabilmek için yüklenirler. Birden fazla veri merkezi tesisine sahip olmanın bir diğer avantajı da veri merkezi portföyünün sağlayacağı bilgi ve esnekliğin kuruma kazandıracağı ölçek ekonomisidir.

Günümüzde bakıldığında genelde her veri merkezinin kendi içinde işletmesini yapması yüksek iş sürekliliği ve performansı açısından önemlidir. Tesisler proje bazında birbirini tekrarlasa bile her biri farklı eser olarak planlanmalıdır. Her ne kadar büyük benzerlikler olsa da uygulama, malzeme, ekipman, çevresel şartlar, kalite, planlama ve uygulamadaki insani hatalar gibi farklılıklar, veri merkezlerinin tam olarak aynı şekilde işletilmesine olanak vermez. Çünkü her işletmenin öncelikleri, riskleri ve zorlukları farklı olabilir.

Ancak buna karşın birden fazla veri merkezine sahip olmanın oluşturduğu bilgi ve deneyim mutlaka her saha için bir referans olur. İşletme standartlarının ve performansının yükselmesini, maliyetlerin ise performansı azaltmadan azaltılmasını sağlar. Çoklu veri merkezlerinin ortak tecrübe ve bilgisinden yararlanarak, yüksek performans ve düşük maliyet hedefine yönelik strateji, vizyon ve eşgüdümü sağlamak ise Veri Merkezi Portföy Yönetişimi olarak tanımlanır.

Coğrafi şartlar, kritik saha ölçek bilgileri, beyaz alan yapılandırılması, kullanılan teknolojiler ve yapılandırmaları, tüketim bilgileri, işletme şartları, yerel destek olanakları gibi farklılıklara karşı düşen; coğrafi profil, IT ve altyapı envanter listeleri, kritiklik seviyesi ve riskler, her saha yedeklilik ve bağışıklıkları, servis sağlayıcı kalite ve ulaşılabilirliği, bakım ve operasyon kabiliyeti ve süresi, saha etkinlik ve verimliliği, vaka ve arıza profilleri parametreleri izlenerek veri merkezlerine özel strateji oluşturulur.

Sahalar belirlenen bu strateji çerçevesinde uyumlu hale gelir ve ortak getiri oluşturmak amaçlanır. Mevcut ve gelecek sahalar için standartlar belirlenir. Beklenen performansa karşı kaynak dengelenmesi daha yalın ve görünür hale getirilir. Roller, sorumluluk ve raporlama zinciri optimize edilerek kritik bilgi, kurumsal boyutta kullanılabilir hale gelir.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.