Şube Altyapı
Yönetişimi

Finans, tekstil, yeme-içme gibi sektörlerde şubeler üzerinden satış ve hizmet sunan kurumların coğrafyada dağılmış ofis altyapılarının dijitalleştirilmesi ve değer yaratan dijitalizasyonu kurumların hizmet kalitesi ve tüketim optimizasyonu açısından büyük önem arz etmektedir. Otomatica sunduğu bu çözüm ile kuruma Akıllı Tesisleri kapsamında sürdürülebilirlik, çevreye uyumluluk ve verimlilik sağlar. Akıllı Tesislerde sunulan hizmet ve üretim değer zincirinin üretkenliği ve sürdürülebilirliği garanti altına alınır.

Bu tip işletmelerde dağılmış şubelerin maliyetleri ve her bir şubeden akan ciro; müşteri memnuniyetinden ödün vermeden dengelenmesi için Şube Altyapı Portföy Yönetişimi çok kritiktir. Buna karşın birden fazla şubeye sahip olmanın oluşturduğu bilgi ve deneyim; mutlaka her şubeye bir referans teşkil ederek  işletme standart ve performansının yükselmesine, maliyetlerin ise müşteri memnuniyeti azaltmadan yönetilmesine yardımcı olmalıdır. Şubelerin dijitalleşmesi ile biriktirilen ortak tecrübe ve bilgiden yararlanarak yüksek ciro / maliyet hedefine yönelik strateji, vizyon ve eşgüdümü sağlamak Şube Altyapı (Portföy) Yönetişimi olarak tanımlanmaktadır.

 • Coğrafi şartlar
 • Şube ölçek bilgileri
 • Şube altyapı yapılandırılması
 • Kullanılan teknolojiler ve cihazlar
 • Tüketim bilgileri
 • İşletme şartları
 • Yerel destek olanakları

gibi farklılıklara karşı düşen;

 • Coğrafi profil
 • Müşteri dağılımı ve altyapı konfor memnuniyeti
 • Altyapı envanter listeleri
 • Riskler
 • Saha personel altyapı kullanımı
 • Servis sağlayıcı kalite ve ulaşılabilirliği
 • Düzeltici bakım ve operasyon kabiliyeti ve süresi
 • Vaka ve arıza profilleri

parametreleri izlenerek strateji oluşturulur. Şubeler belirlenen bu strateji çerçevesinde uyumlu hale getirerek ortak getiriler sağlanabilir. Mevcut ve gelecek sahalar için standart belirlenir. Beklenen performansa karşı kaynak dengelenmesi daha yalın ve görünür hale gelir. Roller, sorumluluk ve raporlama zinciri optimize edilir. Kritik bilgi kurumsal boyutta kullanılır hale gelir.

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.