ASHRAE Veri Merkezi Ortam (Sıcaklık-Nem) Kriteri

29 Aralık 2021by Otomatica

ASHRAE, A.B.D. Mekanik Mühendisliği Kuruluşu olarak Veri Merkezleri konusunda ayrı bir birim altında (ASHRAE TC 9.9) faaliyet göstermektedir. Bu birim; veri merkezinde kullanılan soğutma sistemlerini araştıran, sağlayan ve üretimini yapan firmalar kadar, IT cihaz üreticileri ile de birlikte çalışarak beklenen iş sürekliliğini garanti edecek ortam standartlarını ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi veri merkezi beyaz alanlarında konumlu standart sunucu, depolama ve ağ cihazları aktif donanımlardır ve güç tüketimine sahiptirler. Pratik olarak bu cihazlar verilen gücün tamamı beyaz alan hacminde ısı enerjisine dönüşürler. Cihazların yüksek iş sürekliliği ile performanslarını yerine getirmeleri önce kendi donanımsal ısı kararlılığına sonra da içinde bulundukları salonun ısı kararlılığına bağlıdır.

Standart BT cihazlarının donanımsal ısı kararlılığı, önden emdikleri şartlandırılmış havanın içerideki işlemci ya da güç kaynağı gibi komponentlerde oluşan ısıyı dışarı sıcak hava olarak atması ile gerçekleşir. Salon içindeki ısıl kararlılık ise kritik soğutma sisteminin biriken ısıyı iç ünitelerle toplayıp atmosfere iletmesi ile mümkün olmaktadır.

2011 Yılında açıklanan ve hala sıcaklık kriteri olarak geçerli olan standart isteklerini gösterir tablo yukarıdadır. Tabloda 4 adet A sınıf olmak üzere toplam 6 adet sınıf bulunmaktadır. Tablo, A Sınıfları için 2 kategoride kriter vermektedir.

İlki tavsiye (recommended) edilen ve her sınıf için olağan durumda uyulması gereken sıcaklık ve nem kriteridir. Cihaz emiş yaptığı havanın, 18 – 27 °C sıcaklık aralığında ve 5.5 °C Yoğuşma Sıcaklığına karşı düşen ile %60 bağıl nem oranı aralığında olması tavsiye edilmektedir.

A Sınıfları için ikinci kategori “müsaade edilebilir” (allowable) olarak her bir sınıf için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Kısa süreli olarak soğutma sisteminde bir arıza olursa ya da verimlilik sağlayan bir koşul (imkan) belirli bir zaman kullanılmak istenirse uygun “müsaade edilebilir” aralık söz konusudur.

Yakın zamanda standart sunucu yönetim özelliklerinde sunucu beklenen ömrüne karşı düşen parametreler de gözükmesi planlanmaktadır. Bilindiği gibi sunucunun 3-5 yıl üzerinde aktif kullanımı, üzerindeki teknolojinin yetersizleşmesi ile ekonomik olmamakta ve yenilenmesi zorunlu hale gelmektedir. O zaman kısıtlı kullanım ömrü baz alınarak enerji verimliliğini yükseltecek şekilde müsaade edilebilir aralık kullanılması da bu yönergede ele alınmıştır. (Bu konuya farklı yazı blog yazılarımızda bulunacaktır.)

Müsaade edilebilir aralıkta sıcaklık bandı 15°C ile 32 °C, bağıl nem bandı da %20 ile %80 arasına çekilebilir. Burada önemli husus kullanılan IT cihazların kendilerine özgü güvenli çalışma aralığıdır. Eğer “müsaade edilebilir” aralık bir ya da birkaç cihaz tarafından desteklenmiyor ise bu aralıkta çalışmak iş sürekliliği açısından en azından o tip cihazlar için sakıncalıdır.

A1 sınıfı, kurumsal veri merkezleri için hedeflenen kriterdir. A4’de doğru sıralanan alt sınıflar; daha çok ekonomik baskı altında olup sanallaştırılmış servisler ile iş sürekliliğini yöneten veri merkezlerinde, iş sürekliliği beklentisinin yüksek olmadığı sistem odalarında veya kenar (Edge) veri merkezlerinde kriter olarak alınabilmektedir. Uygun aralık seçiminde veri merkezinin IT envanteri de dahil olmak üzere toplam sahip olma maliyeti göz önüne alınmaktadır.

Veri merkezi içinde kritik soğutma sistemi ile ısıl kararlı ortamda barındırılan BT cihazlarının iş sürekliliği ve performansını etkileyen bir başka unsur nem miktarıdır. Kritik nem değeri cihazların çektiği havadaki nemdir. Mutlak değer olarak nem miktarı aynı kalsa da bağıl nem sıcak havada azalır.

Düşük nem miktarında yüksek hava debisinin sürtünmesi ile oluşan statik elektrik cihazlara zarar vermektedir. Buna karşın yüksek nem değerlerinde, elektronik kartların üzerine havadaki partiküller yapışmaya ve zamanla istenmeyen elektriksel yollar meydana getirme riski oluşturmaktadır.

Tabloda sadece sıcaklık ve bağıl nem kriterleri değil, aynı zamanda maksimum yoğuşma sıcaklığı, denizden yükseklik, dinamik sıcaklık değişimi ve depolama şartları da kriter olarak değerlendirilmiştir.

 

https://otomatica.com/wp-content/uploads/2021/11/otomatica-footer.png
Türkiye Ofisi

Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 14 Kat:12 D: 49, 34870        Yasa Kule Kartal/İstanbul/Türkiye

info@otomatica.com

+90 216 514 63 66

Dubai Ofisi

Platinum Tower, Office 802-05 Jumeirah Lakes Towers, Cluster I Dubai / United Arab Emirates

info@otomatica.com

Kıbrıs Ofisi

83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı

Lefkoşa / KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

info@otomatica.com

+392 444 85 85

Otomatica . Bütün hakları saklıdır.